SIV-Bewegen

Doel:
Het stimuleren van een gezonde, vitale en actieve leefstijl van kinderen en hun ouders op basisscholen om daarmee bewegingsarmoede en een ongezonde leefstijl preventief te bestrijden. Ieder kind van groep 1 t/m 8 leert goed/optimaal bewegen, zodat zij vanuit het plezier in bewegen de keuze maken voor een actieve en gezonde leefstijl. Dit goed leren bewegen vindt plaats in en om de school. Pedagogische afstemming binnen- buitenschool.

 

Tjalk SIV sport speerpunten / activiteiten:

Club Sportief

Ieder kind dat een beweegachterstand heeft op basis van het leerlingvolgsysteem, krijgt de mogelijkheid zich te verbeteren/ verder bekwamen. Deze lessen worden verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs

Naschools aanbod

Alle kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen gebruik maken van een extra naschools aanbod, gekoppeld aan de inhoud van de lessen bewegingsonderwijs. In deze leeftijdsgroep heeft deze kleine inspanning grote vorderingen op het gebied van bewegen tot gevolg. Deze lessen worden verzorgd door een vakleerkracht of een sportwijkwerker.

Doorlopende beweegleerlijn / kennismaken georganiseerd sporten bij de sportvereniging

Alle kinderen maken gedurende hun schoolloopbaan kennis met verschillende sporten en verenigingen, zodat zij (nu of later) een bewuste keuze kunnen maken en hun talent kunnen ontdekken. Deze cursus wordt verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs in samenwerking met de desbetreffende verenigingen.

Incidenteel bewegen/ ongeorganiseerd sporten op je eigen moment.

Kinderen lekker laten bewegen, in de gymzaal, in de wijk of op een andere locatie, zodat zij zelf in hun vrije tijd keuzes maken om te bewegen.  In samenwerking met Sportbedrijf Lelystad worden op vaste tijdstippen Sport en Spel activiteiten verzorgd in de wijk.

Schoolplein

Het spelen op het schoolplein zo organiseren dat kinderen uitgedaagd worden om te bewegen en het bewegen zelf op een veilige manier kunnen verzorgen en reguleren met gebruik van de aanwezige sport- en spel materialen. Sportbedrijf Lelystad verzorgt bij ons jaarlijks Spelen Op Pleinen om dit doel te realiseren.

Pedagogische afstemming:

Wij nemen jaarlijks deel aan het aanbod schoolsporttoernooien, te weten handbal (groep 5-6), voetbal (groep 7-8) en korfbal (groep 3-4). Fair Play staat tijdens schoolsporttoernooien hoog in het vaandel en daar besteden wij veel aandacht aan. Onze vakleerkracht zit in een werkgroep schoolsporttoernooien om zo goed afstemming te bereiken tussen de schoolcultuur en de cultuur van de sportvereniging.

Nieuws

Club Sportief verslag periode 5 groep 1

woensdag 14 juni

Verslag Club Sportief periode 5 Groep 1

Lees verder

Club Sportief verslag groep 2 periode 4

vrijdag 28 april

Verslag Club Sportief periode 4 Groep 2

Lees verder

Club Sportief verslag groep 1 periode 4

maandag 20 maart

Verslag Club Sportief periode 4 Groep 1

Lees verder

Club Sportief groep 2 periode 3 verslag

zondag 26 februari

Verslag Club Sportief periode 3 Groep 2

Lees verder

Jeugd Sportfonds Lelystad

woensdag 8 februari

Jeugd Sportfonds Lelystad Sinds dit jaar is het mogelijk om een bijdrage van maximaal € 225,- via Jeugd Sportfonds Lelystad te verkrijgen om uw kind te laten deelnemen aan sport / vereniging. Wanneer uw budget het niet toelaat om deelname of lidmaatschap zelf te bewerkstelligen, dan kunt zich via school aanmelden bij Jeugd Sportfonds Lelystad.

Lees verder

Verslag Club Sportief groep 1 periode 3

dinsdag 31 januari

Verslag Club Sportief periode 3 Groep 1

Lees verder

Klimclinic groep 8

vrijdag 27 januari

Op vrijdagmiddag 27 januari mochten de kinderen uit groep 8 genieten van een klimclinic aangeboden door meester Leon, juf Iris en meester Micha. De hele zaal was omgebouwd tot een grote klimhal. Doel van de middag was om de kinderen kennis te laten maken met het leren zekeren van een ander. Uiteraard werden er daarnaast

Lees verder

Club Sportief verslag per 2 gr 2

maandag 19 december

Verslag Club Sportief periode 2 Groep 2

Lees verder

Verslag Club Sportief groep 1 periode 2

maandag 28 november

verslag-club-sportief-periode-2-groep-1

Lees verder

Free Running met Dave

dinsdag 22 november

Let op! Ik ga het geheim verklappen waarom ik na 20 jaar het lesgeven nog steeds zo leuk, uitdagend en bijzonder vind…: Dave: ‘’Meester, gaan we ook eens free runnen?’’ Micha: ‘’Daar ben jij toch heel goed in?’’ Dave: ‘’Echt wel, daar zit ik op!’’ Micha: ‘’Ik ben oud, versleten, stijf en bang aangelegd…” Dave:

Lees verder