Start nieuw schooljaar

Geplaatst op maandag 25 augustus 2014

Inmiddels is het schooljaar 2014-2015 van start gegaan, na een zomervakantie met veel mooi weer. De start van de school betekent tevens dat het buiten een stuk koeler is geworden. Zou de zomer voorbij zijn? Prima weer dus om hard aan de slag te gaan. We beginnen dit schooljaar op volle sterkte. Behalve juf Martha is iedereen aanwezig en vol enthousiasme begonnen. Een schooljaar waarin passend onderwijs voor ieder kind wordt ingevoerd. De theorie is mooi, in de praktijk zal blijken of er genoeg mogelijkheden zijn om ieder kind datgene te bieden waar het behoefte aan heeft. Ook een jaar waarin we verder inhoud willen geven aan de betrokkenheid van elke ouder bij zijn kind.Te beginnen met de omgekeerde tienminutengesprekken en de informatieavond.
Kom dus in het belang van je kind.

Van ons schoolbestuur hebben we toestemming om verder te gaan met onderwijs op maat voor meer/hoogbegaafde kinderen. De Tjalk krijgt extra geld voor een dag per week. Helaas blijft het daar bij. We zouden graag zien dat er meer mogelijkheden zouden zijn voor de ondersteuning van die kinderen die wat extra’s kunnen gebruiken. Jammer genoeg zal het in dit schooljaar wel een wens blijven. Als gevolg van de bezuinigingen door ons schoolbestuur hebben we onze onderwijsassistenten moeten inleveren. In sommige gevallen kunnen we vrijwilligers inzetten zoals ouders. Dus als u nog wat tijd hebt? Geldt ook voor de activiteitencommissie, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Hoe meer ouders betrokken bij de school, des te betere resultaten kunnen we ook dit schooljaar met z’n allen bereiken.
Ik wens alle betrokkenen bij onze Daltonschool een fijn schooljaar toe.
Zeger van der Houwen