Informatie over de schoollogopedie

Geplaatst op woensdag 24 september 2014

Op alle basisscholen in Lelystad worden de leerlingen door een logopedist gescreend in het schooljaar dat het kind 5 jaar wordt. De logopedist op onze school is Karen Middelkoop. Zij komt op afgesproken momenten op onze school. De logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling bij kinderen niet vanzelf.

De ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier die zij moeten ondertekenen en retourneren. Het kind wordt dan gezien door de logopedist. Over de uitslag worden ouders en leerkracht geïnformeerd.
Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden:
– controle op korte of langere termijn.
– adviezen voor en/of gesprekken met ouders en leerkrachten.
– verwijzing naar een logopedist in de vrije vestiging.

Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat doen via de leerkracht van uw kind. Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl.