‘Willem de Jager nieuwe voorzitter Raad van Toezicht’

Geplaatst op woensdag 24 september 2014

willemdejagerOBS De Tjalk feliciteert Willem de Jager met zijn benoeming tot voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting SchOOL. De heer De Jager werd dinsdag 23 september als voorzitter van de RvT benoemd door de gemeente Lelystad. De huidige voorzitter, de heer Barry Lommen beëindigde zijn lidmaatschap wegens het aanvaarden van de functie van bestuurder bij de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL). Deze functie is in verband met de wederzijdse betrokkenheid van het basis- en voortgezet onderwijs onverenigbaar met het RvT-lidmaatschap.

Door de benoeming van de heer Willem de Jager blijft de voltalligheid van de RvT (vijf leden) zonder onderbreken gecontinueerd en is de hiermee ontstane vacature ingevuld. De RvT heeft de wens om de heer Willem de Jager, gelet op zijn bestuurlijke vaardigheden, aan te wijzen als voorzitter van de RvT. Eveneens is van belang dat de RvT met de benoeming van de heer De Jager tevens een voorzitter met kennis van zaken op het gebied van het onderwijs in Lelystad verkrijgt. In de statuten van Stichting SchOOL is bepaald dat een dergelijke benoeming door de raad dient te gebeuren.

De Raad van Toezicht bestaat vanaf 23 september 2014 uit:

  • De heer drs. Willem de Jager (voorzitter)
  • Mevrouw drs. A. Hoppenbrouwers
  • Mevrouw P. Kruk
  • De heer P. Van der Mee
  • De heer mr. A. Murrer