Nieuwe directeur

Geplaatst op vrijdag 7 november 2014

Woensdagavond tijdens de algemene ouderavond heeft Laurens van Tilburg, bestuurder van Stichting SchOOL, medegedeeld dat de procedure wat betreft de benoeming van een directeur per 1 december 2014 nog niet is afgerond. Wel heeft hij de toezegging gedaan, dat op 1 december er in ieder geval een directeur zal zijn. Zodra er meer bekend is over de nieuwe directeur verneemt u dat vanzelfsprekend.