Pilot Big Picture project start op onderbouw

Geplaatst op dinsdag 3 maart 2015

Vandaag zijn zes leerlingen uit de onderbouw begonnen met het pilot-project Big Picture. Deze pilot draait al drie rondes op de bovenbouw voor de groepen 5 t/m 8 en is nu voor het eerst van start gegaan op de onderbouw. Samen met de leerkrachten van de betreffende groepen is er gekeken, welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Het project van de verrijkingsgroep staat onder leiding van onze meerbegaafden coördinator, Ilona Huisman.

De kinderen waren allemaal erg enthousiast en hebben dan vandaag ook al druk gewerkt. Ze zijn bezig geweest met het uitzoeken van een foto, hebben daar een leervraag bij bedacht en alvast een woordweb gemaakt. Dit is de start van hun Persoonlijk Leerplan.

Verrijkingsgroep.4 Verrijkingsgroep.5 Verrijkingsgroep.1 Verrijkingsgroep.6

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijeenkomsten van Big Picture
Het begin van elke bijeenkomst staat in het teken van het vertellen over, wat de leerlingen hebben gedaan de afgelopen week en wat ze in de komende week nog gaan doen. De bedoeling daarvan is de leerlingen structuur te bieden voor hun project. De ‘voornemens’ leggen de leerlingen vast in hun Persoonlijk Leerplan, dat ze de eerste bijeenkomst hebben gemaakt en dat ze elke bijeenkomst bijwerken. Dit leerplan bestaat uit een aantal onderdelen: ’Welke vragen heb je met betrekking tot je onderwerp?’, Wat wil je bereiken aan het eind van het project’, ‘Hoe ga je dat doen? Wie ga je bij je project betrekken?’, ‘Wat heb je nodig?’ en vervolgens ‘Hoe ziet je planning er dan uit?’

De ouders en leerkrachten krijgen elke week een mail met een update van de activiteiten die de kinderen hebben gedaan. De kinderen presenteren in de klas en in de verrijkingsgroep.

Werken met een Persoonlijk Leerplan
Het werken met dit Persoonlijk Leerplan is een essentieel onderdeel van de begeleiding binnen het project waar de leerling mee bezig is. De leerlingen werken zelf aan het Leerplan en worden gecoacht door de begeleider die steeds weer verdiepende en structurerende vragen stelt. Ook de andere leerlingen hebben een belangrijke rol, omdat zij elkaar bevragen op de projecten. Aan het eind van elke bijeenkomst wordt in groepsverband afgesloten door opnieuw een vragenrondje en schrijven de leerlingen in hun leerplan wat ze de volgende keer gaan doen. Op deze manier is voor de ouders en leerkrachten duidelijk waar de leerling mee bezig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Huisman: verrijkingsgroep.tjalk@stichtingschool.nl

Verrijkingsgroep.3 Verrijkingsgroep.2