Uitnodiging ouderavond

Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2015

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vanmiddag heeft uw zoon/dochter een brief meegekregen, met daarin een uitnodiging voor een ouderavond. Deze ouderavond vindt plaats op maandag 2 november van 19.30 uur tot 21.30 uur op de bovenbouwlocatie.

De agenda ziet er als volgt uit:

19:15 uur – 19:30 uur    _ Ontvangst met koffie en/of thee
19:30 uur – 19:50 uur Informeren over inspectiebezoek door de directie
19:50 uur – 20:00 uur Gelegenheid om vragen te stellen
20:00 uur – 20:15 uur Pauze met koffie en/of thee
20:15 uur – 20:30 uur Korte uitleg over het schoolplan 2015-2019 door de directie
20:30 uur – 21:00 uur Inbreng ouders voor het schoolplan, d.m.v. de placematmethode
21:00 uur – 21:20 uur Inbreng delen met alle ouders
21:20 uur – 21:30 uur Afsluiting

 

Om een idee te hebben hoeveel ouders deze avond gaan bezoeken, verzoeken wij om het strookje in de brief (bijlage) in te vullen en in te leveren voor donderdag 29 oktober a.s. bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Wij rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groeten,

Team en directie van de Tjalk.