December…. Feestmaand….

Geplaatst op dinsdag 8 december 2015

sintDe voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn volop in gang. De school is prachtig versierd. Nog een paar nachtjes slapen en de Sint komt op school. Het zal vast een leuke dag gaan worden, vrijdag 4 december. Maandag 7 december gaan wij vliegensvlug de school in kertsferen omtoveren. Komt u ons ook helpen versieren op de bovenbouw en/of op de onderbouw? Wij zorgen voor koffie/thee en iets lekkers.

Op donderdag 17 december vieren wij het kerstfeest. Wilt u de mailing hierover goed in de gaten houden? Alle kinderen zijn donderdagmiddag om 12.00 uur vrij om zich mooi te maken voor het kerstdiner. Vrijdag 18 december krijgen alle kinderen kerstvakantie. De groepen 1 t/m 4 zijn, zoals altijd, alleen de ochtend op school. De groepen 5 t/m 8 hebben die vrijdagmiddag nog gewoon school. Voor hen begint de kerstvakantie om 15.15 uur. Maandag 4 januari zien wij alle kinderen weer terug op school.

Op 6 oktober heeft de inspectie de school bezocht en zoals ik u al eerder liet weten vond de inspectie dat de Tjalk nog niet het basisarrangement verdient. Wij zijn hiermee al hard aan de slag gegaan. Er wordt een ontwikkelplan geschreven op drie beleidsterreinen t.w. het jonge kind, de zorg en een verbetertraject rekenen en technisch- en begrijpend lezen. Voor dit plan worden diverse deskundigen gevraagd om de verbeteringen te implementeren echter zij doen dit samen met directie, IB’er en leerkrachten met speciale taken zoals de rekencoördinator. Zij leren ons de verbetertrajecten uit te voeren zodat wij de komende jaren kunnen blijven verbeteren.

Dit schooljaar is een aantal leerkrachten zwanger en/of net bevallen en zijn of gaan met verlof. Juf Tatha Nagel, groep 8a, heeft een nieuwe baan gevonden bij Eduvier en gaat daar na de kerstvakantie werken. Wij wensen haar veel plezier op de nieuwe school. Juf Alie ( groep 4) heeft aangegeven minder te willen gaan werken na de kerstvakantie.

Na de zomervakantie zijn wij gestart met 5 kleutergroepen. Groep 1E was een instroomgroep. Na de kerstvakantie worden de leerlingen van groep 1E verdeeld over de andere 4 groepen. De aanmeldingen van nieuwe kleuters is niet dermate groot dat wij weer een nieuwe instroomgroep gaan opstarten. Door al deze omstandigheden zijn wij genoodzaakt de formatie aan te passen na de kerstvakantie. De nieuwe formatie wordt momenteel besproken in het team en daarna in de MR. Als beiden akkoord zijn met de aanpassingen zullen wij u in week 50 hiervan op de hoogte stellen zodat u dit kunt bespreken met uw kind( eren)

Het waait, regent en het is somber buiten als ik dit stukje schrijf. Doe de kaarsjes aan, eventueel het open haardvuur, en ga gezellig bij elkaar zitten om de feestdagen te vieren. Rest mij u namens het team hele fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en leergierig 2016.

Trudy de Lange
Greet Visser