Nieuws van de directie

Geplaatst op vrijdag 6 januari 2017

Stukje van de directie januari 2017 tot en met maart 2017

Hebben jullie/ heeft u een fijne kerstvakantie gehad?
Ook in 2017 liggen er weer mooie uitdagingen te wachten.
Als ik even terugkijk op het eerste deel van het schooljaar 2016-2017 hebben wij een goede start gemaakt. Ook de inspectie was onder de indruk van alle vorderingen op allerlei niveaus. Maar we zijn er nog niet. Vooral de opbrengsten van de CITO toetsen moeten echt omhoog. Vanaf maandag 16 januari starten de CITO-M- toetsen voor alle groepen. Voor ons echt een belangrijke graadmeter om te zien of alle veranderingen op onderwijskundig gebied resultaat gaat opleveren. Vanaf de zomervakantie rekenen wij met de groepen 5 t/m 8 groepsdoorbroken. Er worden een groot aantal niveaus aangeboden waardoor alle leerlingen kunnen aansluiten bij dat niveau wat past bij zijn/haar ontwikkeling. Dit groepsdoorbroken lesgegeven wordt nu ook toegepast in groep 7 en 8 op het gebied van begrijpend lezen. De CITO toetsen duren 3 weken. In week 6 van dit nieuwe schooljaar gaat het eerste rapport mee.
Juf Ilona is weer begonnen met het onderwijs voor kinderen met een ontwikkelvoorsprong. Op de Tjalk kunnen kinderen extra werken met Levelwerk en Big picture. Op woensdag worden kinderen, die dit aankunnen, groepsdoorbroken uitgedaagd waarna zij in de klas hiermee verder kunnen werken. De ouders van kinderen die dit betreft krijgen hierover bericht.
De hele maand november heeft u kunnen meedoen aan de vragenlijst van “ Scholen met succes” Ook de leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben hieraan meegedaan. In januari verwachten wij de uitslag. Wij zullen dit rapport met het team en de MR bespreken en u krijgt hierover ook bericht. De uitslag zullen wij ook opnemen als beleid in ons schoolplan 2016-2019. Dit schoolplan gaan wij de komende maanden schrijven.
Een van de verbeterpunten die wij gaan oppakken, op initiatief van de MR, is de visie op ouderparticipatie en de communicatie. Veel onduidelijkheden ontstaan meestal door onvolledig of te laat communiceren. Maar communiceren is een wederzijds proces anders wordt het een monoloog. Daarom wil ik u oproepen de uitnodiging van de MR goed in de gaten te houden voor informatieavonden rond dit thema.
Vorig schooljaar moesten wij na de kerstvakantie veel invallers inwerken i.v.m. de vele zwangerschappen die wij op dat moment hadden. We moesten de formatie flink omgooien. Gelukkig is dit nu niet nodig echter in groep 4a heeft juf Stefanie afscheid genomen van het onderwijs. Om de nieuwe leerkracht goed in te werken heeft juf Janet een tijdje bij ons gewerkt als beoogde nieuwe leerkracht. Zij heeft vlak voor de kerstvakantie aangegeven dat zij om persoonlijke redenen voorlopig niet kan werken. Na de kerstvakantie komt juf Nouchka weer terug van ouderschapsverlof en zij gaat op woensdag tot en met vrijdag groep 4a lesgeven. Voor de maandag en dinsdag zijn wij nog op zoek naar een lieve juf voor deze groep. De advertentie staat uit en wij hopen vanaf 10 januari sollicitatiegesprekken te kunnen houden.
Met juf Daphne gaat het nog steeds niet helemaal naar wens. Gelukkig kan juf Marjolein, die al vanaf de zomervakantie groep 1-2b op maandag en dinsdag lesgeeft, nog bij ons blijven.
Op maandag 9 januari heeft het team een studiedag o.l.v. Irene Harmsen, onze schoolbegeleidster. Wij gaan met haar verder bouwen aan de professionele cultuur op de Tjalk. Aan het eind van deze inspirerende dag is er een nieuwjaarsborrel voor het team waarop wij zullen proosten op de nieuwe uitdagingen die wij dit jaar zullen aangaan. Wij willen een lerende organisatie zijn die openstaat voor nieuwe ideeën om het onderwijs op de Tjalk nog uitdagender te maken.
Namens het team van de Tjalk wens ik u een gezond 2017 toe met frisse ideeën en nieuwe mogelijkheden.

Als je praat, herhaal je vaak wat je al weet.
Als je luistert, leer je vaak iets nieuws
Dat het voor u/jullie en ons een luisterrijk jaar mag worden.

Trudy de Lange ( directeur)