Protocollen gedrag

Geplaatst op vrijdag 6 april 2018

Op verzoek van ouders, leerlingen en leerkrachten hebben wij gekeken naar onze protocollen rond gedrag.

Op de ouderavond hebben wij de voorstellen bekeken en bijgesteld en tijdens de laatste MR zijn de protocollen goedgekeurd.

protocol grensoverschrijdend gedrag op de Tjalk

Gedragsprotocol obs De Tjalk