Impressie Kleutergym

Geplaatst op donderdag 4 oktober 2018

Uw kind komt op de Tjalk en ineens is er een groot aantal uren waarop u geen zicht hebt op datgene wat uw kind ervaart. In vele gevallen bent u ook drukbezet en zijn er wellicht enkele uurtjes in het schooljaar waarbinnen u uw betrokkenheid kunt tonen. Tja, wat is de kans dat dit het bijwonen van een gymles betreft…? Hopelijk komt uw kind enthousiast thuis met verhalen als ”ik ging zo hoog als het plafond”, ik ging zo hard als onze auto”, ”ik mocht al over de kop”, etc., etc. Ervan uitgaande dat deze verhalen waarheidsgetrouw zijn, neemt het vertrouwen richting het bewegingsonderwijs dan toe of toch wat af…? Wat gebeurt er allemaal in die zaal? Is het verantwoord? Veilig? Ja leuk schijnt het wel te zijn…, en het zelfvertrouwen groeit ook mee als kool.

Zo nu en dan zal ik u middels een foto verslagje een kijkje geven in de lessen bewegingsonderwijs en bij de kleuters pakken we dit op de volgende wijze aan. Een maal per week komen zij naar de grote gymzaal bij de bovenbouw, samen wandelen met de juf en enkele hulpouders, zo’n wandeling kan best leerzaam zijn, want je komt van alles tegen en leert over verkeersveiligheid en meer. Dan omkleden, kan uw kind het al zelf? Veters strikken…? Natuurlijk hebben ze in het voorbij gaan al gezien wat er in gymzaal allemaal te beleven valt, echter, ze zullen er -behalve dat het weer heel cool is- waarschijnlijk nog niet meer betekenis dan dat aangeven. Dan de zaal in, als het kan, verzamelen in de kring, zo hebben we contact met elkaar. Maar wacht…, de meester is niet alleen…, er is vaak een stagiaire en bijna altijd 4 kinderen uit groep 8. Zij komen assisteren en begeleiden elk een groepje of een activiteit. De meester loopt rond en zit ook soms met een laptop op zijn schoot…, is hij aan het gamen…?!

We bieden wekelijks minimaal 4 activiteiten aan, vaak meer hoor en heel soms in klassikale vorm, vaak aan het begin of aan het einde van een periode tussen schoolvakanties in. De les wordt de week erop herhaald, de kracht van herhaling is groot, kinderen leren beter en meer en kunnen de herhalingsles beter invulling geven aan datgene wat gevraagd wordt en vaak resulteert dit in een uitbouw. En een uitbouw betekent ontwikkeling. De afgelopen periode hebben we ver- en hoog gesprongen, geoefend met allerlei verschillende ballen, mikken en vangen via de tjoek, balanceren en (ja echt) heel hoog klimmen tot het plafond, skateboarden en vele tikspelletjes gespeeld en wat is het leuk om even af te zijn, dat is echt geen straf! Maar wacht…, mijn kind vertelt dat het net als Aladin op een vliegend tapijt heeft gezeten…? Klopt! Ook ik vergeet wel eens wat…, we hebben natuurlijk nog zoveel meer gedaan.

De groep 8 kinderen begeleiden en geven ook instructie, we vinden het belangrijk dat ouderen jongeren leren helpen en vanuit een sociaal pedagogisch karakter kijkend heeft het voor beide leeftijden enorme plussen op niveaus van zelfvertrouwen, vertrouwen, samenwerken, ontwikkeling en natuurlijk plezier. Wanneer ik de laptop op schoot neem dan noteer ik beweegniveaus, altijd bij kernactiviteiten zoals springen, zwaaien, balvaardigheid, balanceren, klimmen, rollen, spelinzicht etc. Er zit geen oordeel aan deze niveaus, jouw niveau is jouw niveau en samen kijken we naar het volgende stapje. We geven er ook geen cijfers voor, ontwikkeling is het belangrijkst en iedereen mag dat gedurende hun Tjalkloopbaan op zijn eigen tempo doen. Is er talent, dan zorgen wij voor uitdaging. Is er interesse, dan zorgen wij voor advies aangaande een vereniging. Is er enige zorg of een indicatie, dan hebben wij intern MRT lessen of extern directe lijntjes naar instanties als kinderfysiotherapie en GGD.

Na de herfstvakantie hopen wij in samenwerking met de Triangel school een naschools uurtje extra kleutergym te realiseren. Ik hou u op de hoogte van deze ontwikkeling. Er worden in principe geen kijklessen gefaciliteerd op onze school en dat komt omdat u op elk gewenst moment bij mij / ons de gymzaal in mag wandelen om mee te genieten van en wellicht te helpen bij de les bewegingsonderwijs. Mocht u vragen / opmerkingen hebben of u wilt iets bespreken aangaande uw kind in relatie tot bewegen en / of bewegingsonderwijs, ik ben dit schooljaar werkzaam in de ochtenden op maandag, dinsdag en vrijdag en donderdag de gehele dag. Voor nu, geniet van de foto’s, sommigen zijn wat bewogen…, hoe zou dat nu komen 🙂

Met sportieve groet, Micha de Kromme, vakleerkracht bewegingsonderwijs OBS De Tjalk, lid van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad, intermediair Jeugdsportfonds.