Jaarvergadering

Geplaatst op woensdag 17 oktober 2018

Dinsdagavond 16 oktober was de gezamenlijke jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. De begroting van de OR is besproken en toegelicht. De vrijwillige ouderbijdrage is weer vastgesteld. De inkomsten uit de ouderbijdrage zijn helaas dusdanig, dat sommige activiteiten versoberd, andere activiteiten mogelijk afgelast moeten worden.

De Ouderraad is nog dringend op zoek naar ouders die de ouderraad willen versterken.

Het jaarverslag van de MR is toegelicht. Het bezoek van de inspectie heeft het afgelopen schooljaar veel voorbereiding en overleg gevraagd.

Dit bezoek in juni gaf gelukkig een goed resultaat. Het team wilde daarom graag haar “parels” met de ouders delen. Foto’s van vele mooie momenten en bijzondere activiteiten in groep 1 t/m 8 hingen in de middenruimte om te bekijken.

Het was een plezierige avond. Helaas was de opkomst erg laag. Hopelijk mogen wij een volgende keer meer ouders verwelkomen.

 

Vriendelijke groet,

de MR en OR