Structureel

Geplaatst op zondag 2 februari 2020

Donderdag 30 en 31 januari was er een tweedaagse onderwijs staking. “De Tjalk” was, net als 4200 andere scholen, op deze dagen gesloten. Ook in Lelystad blijft het tekort aan leerkrachten toenemen en dat merken we keihard, ook op onze school. Met alle gevolgen voor het onderwijs, de leerlingen en de leerkrachten.

In het hele land waren manifestaties en bijeenkomsten. Zo ook in Amsterdam, waar  een paar van onze leerkrachten naar toe waren gegaan. Natuurlijk waren er veel leerkrachten, schoolleiders en ondersteuners aanwezig. Maar ook (groot)ouders en hun kinderen. Begrijpelijk, de situatie in Amsterdam is op veel scholen zeer zorgelijk!