Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Het bewegingsonderwijs op De Tjalk verbreedt zich naast het motorische aspect door accenten te leggen op Daltononderwijsprincipes als zelfstandigheid, weerbaarheid, samenwerking en organisatie van bewegingsactiviteiten van en door de leerlingen. Om deze doelstellingen te bereiken heeft de school er voor gekozen een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te stellen.

Sinds 2002 verzorgt Micha de Kromme het bewegingsonderwijs op De Tjalk. In 1996 studeerde hij af op de CALO te Zwolle. Meester Micha maakt deel uit van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad. Deze vakgroep verzorgt het merendeel van de lessen bewegingsonderwijs binnen het B.O., S.B.O.

Al onze leerlingen -dus van groep 1 t/m groep 8- krijgen op De Tjalk twee maal in de week een les bewegingsonderwijs, waarin een zo breed mogelijk – binnen veilige arrangementen – het volgende doel wordt nagestreefd: een positieve ontwikkeling van sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen sinds schooljaar ook bewegingsonderwijs van Meester Micha. De leerlingen maken zo vroeg mogelijk kennis met de verscheidene bewegingsgebieden. Op de Tjalk krijgen de leerlingen van jongs af aan activiteiten aangeboden om het sporten en een gezonde leefstijl te stimuleren. De Sportcommissie bestaande uit onze vakleerkracht bewegingsonderwijs en een aantal groepsdocenten dragen hier zorg voor.

Op de website van de vakgroep bewegingsonderwijs vindt u nuttige informatie ten aanzien van activiteiten en mogelijkheden die de vakgroep aanbiedt in Lelystad.

Met sportieve groet,

Micha de Kromme.