Bewegingsonderwijs

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Het bewegingsonderwijs op De Tjalk verbreedt zich naast het motorische aspect door accenten te leggen op Daltononderwijsprincipes als zelfstandigheid, weerbaarheid, samenwerking en organisatie van bewegingsactiviteiten van en door de leerlingen. Om deze doelstellingen te bereiken heeft de school er voor gekozen een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te stellen.

Sinds 2002 verzorgt Micha de Kromme het bewegingsonderwijs op De Tjalk. In 1996 studeerde hij af op de CALO te Zwolle. Meester Micha maakt deel uit van de Vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad (VBL) waar hij naast zijn lesgevende taken ook buitenschoolse activiteiten verzorgt, die ten goede komen aan de basisschoolkinderen in Lelystad, zijn eigen ontwikkeling en de Stichting Bewegingsonderwijs Lelystad. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het gymrooster op deze site.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen op De Tjalk twee maal in de week een les bewegingsonderwijs, waarin een zo breed mogelijk – binnen veilige arrangementen – doel wordt nagestreefd: een positieve ontwikkeling van sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen ook bewegingsonderwijs van Meester Micha. Ze gaan eenmaal per week naar de grote gymzaal. De leerlingen maken zo vroeg mogelijk kennis met de verscheidene bewegingsgebieden. Op de Tjalk krijgen de leerlingen van jongs af aan activiteiten aangeboden om het sporten en een gezonde leefstijl te stimuleren.

Voor meer informatie over het bewegingsonderwijs op de Tjalk verwijzen wij u graag naar dit document: Bewegingsonderwijs Tjalk

Op de website van de vakgroep bewegingsonderwijs vindt u nuttige informatie ten aanzien van activiteiten en mogelijkheden die de vakgroep aanbiedt in Lelystad.