Verrijkingsgroep

Verrijkingsgroep 09-2014_1

In het schooljaar 2013-2014 zijn de kinderen van OBS De Tjalk begonnen aan een pilot, genaamd Big Picture Learning.

Big Picture gaat er vanuit dat door persoonlijk onderwijs de leerling eigenaar wordt van zijn/haar eigen leerproces en daardoor intrinsiek gemotiveerd wordt en bereid is om daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.

Nadat er een presentatie aan de desbetreffende ouders gegeven werd, zijn we op vrijdag 4 april begonnen met onze Pilot Big Picture learning. Vanuit Big Picture zijn we op De Tjalk begonnen met een persoonlijk leerplan. De leerlingen hebben aan de hand van een eigen gekozen foto een leervraag bedacht die zij in zes weken gaan uitwerken. Het eindresultaat is een presentatie in de klas en aan hun eigen ouders.

De verrijkingsgroep wordt ook in het schooljaar 2015-2016 voortgezet, onder leiding van juf Ilona Peschel.