Medezeggenschapsraad

Nieuws

Protocollen gedrag

vrijdag 6 april

Op verzoek van ouders, leerlingen en leerkrachten hebben wij gekeken naar onze protocollen rond gedrag. Op de ouderavond hebben wij de voorstellen bekeken en bijgesteld en tijdens de laatste MR zijn de protocollen goedgekeurd. protocol grensoverschrijdend gedrag op de Tjalk Gedragsprotocol obs De Tjalk

Lees verder