Medezeggenschapsraad

Nieuws

Jaarvergadering

woensdag 17 oktober

Dinsdagavond 16 oktober was de gezamenlijke jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. De begroting van de OR is besproken en toegelicht. De vrijwillige ouderbijdrage is weer vastgesteld. De inkomsten uit de ouderbijdrage zijn helaas dusdanig, dat sommige activiteiten versoberd, andere activiteiten mogelijk afgelast moeten worden. De Ouderraad is nog dringend op zoek naar ouders

Lees verder

16 oktober jaarvergadering MR en OR

zaterdag 13 oktober

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering op dinsdag 16 oktober. Vanaf 19.15 uur is de inloop op de Bovenbouw locatie met een kopje thee of koffie. We beginnen om 19.30 uur en sluiten de avond rond 21.00 uur af. De OR presenteert de begroting en de MR het jaarverslag. Hierna wil het team

Lees verder