Nieuws van de directie

2018

Op verzoek van ouders, leerlingen en leerkrachten hebben wij gekeken naar onze protocollen rond gedrag.

Op de ouderavond hebben wij de voorstellen bekeken en bijgesteld en tijdens de laatste MR zijn de protocollen goedgekeurd.

U vindt dit bij protocollen.

2017 is bijna voorbij……………………..        

De feestmaand december is aangebroken. Een tijd om te feesten maar ook een tijd om terug te kijken naar 2017.

In dit schooljaar is het team stabiel gebleven. We raken steeds meer op elkaar ingespeeld en wij maken goed onderwijs. Er is veel overleg over de inhoud van onze lessen. Zo hadden wij gemerkt dat er een nieuwe taalmethode nodig was om te voldoen aan de huidige eisen. Voor de kinderen, vooral in de bovenbouw, was het wennen aan het hogere niveau. Rekenen doen wij op de Tjalk groepsdoorbroken en op de leerlijn. Wij hopen op deze manier de resultaten te verhogen. Door deze manier van werken moeten de rapporten worden aangepast. Hierover krijgt u eerdaags een bericht.

We zijn druk bezig om het gedrag op de Tjalk te bespreken en te reguleren. Wat is plagen en wat is pesten? Hoe lossen wij plagen op? Dit doen wij door hoor en wederhoor. De leerkracht of iemand uit het leiderschapsteam gaat in gesprek met beide leerlingen en proberen samen tot een oplossing te komen maar als dit het probleem niet oplost, vragen wij ook ouders daarbij. Als het plagen structureel wordt, dus pesten, stellen wij een kindplan op en/of een gedragskaart. Hierin wordt beschreven welk gedrag wij graag willen zien. Soms heeft een kind hier hulp bij nodig en kunnen wij een arrangement aanvragen om het kind en/of de klas hierbij te helpen. Wij hebben hierbij ook de steun van ouders nodig. Op de tweede ouderavond in januari gaan wij met elkaar bespreken welk gedrag wij op de Tjalk willen zien en verkennen wij met elkaar de grenzen. Ook de manier van communiceren zal besproken worden.  We zoeken met elkaar naar oplossingen en praten niet over elkaar op bijv. facebook maar met elkaar. Wij willen met elkaar werken aan een leuke school voor alle kinderen. Samen werkt het beter.

Helaas merken we ook dat het aantal leerkrachten krimpt. Als leerkrachten ziek zijn, is er nog nauwelijks een invaller te vinden. Met veel creativiteit hebben wij op de Tjalk oplossingen gevonden tijdens een aantal ziektegevallen binnen ons team. Hulde aan het team die zelf oplossingen bedenkt voor dit probleem door in een andere klas te gaan staan zodat deze klas niet twee dagen achtereen verdeeld hoeft te worden maar de werkdruk wordt hierdoor wel verhoogd. Daarom gaan leerkrachten op 12 december nogmaals staken om hier aandacht voor te vragen. De Tjalk zal op deze dag gesloten blijven.

Blij waren we met het oordeel van de Daltonvisitatiecommissie. (oktober 2017) Misschien kwam de visitatie iets te vroeg en is ons Daltongehalte nog in ontwikkeling maar de commissie zag mooie pareltjes binnen de school. Ook de inspectie was blij met de ontwikkelingen (juni 2017) maar omdat de eind CITO groep 8 nog niet op het landelijk gemiddelde lag, kregen wij ons basisarrangement nog niet. In juni/juli komen zij nog eens terug om de Tjalk te bezoeken.

Heel jammer dat Ans Aarnink, IB’er onderbouw, in mei 2017 ziek is geworden en nog steeds niet beter is. Wij wensen haar een spoedig herstel toe.

Als ik dit stukje schrijf gaan wij morgen het Sinterklaasfeest vieren. Dankzij vele ouders die ons helpen om dit feest tot een succes te maken. Woensdag avond 6 december zal de school versierd worden voor het kerstfeest. Donderdagavond 21 december is er het traditionele kerstmaaltijd. Een drukke maar gezellig tijd.

Als ik kijk naar wat ouders allemaal voor ons doen, ben ik daar heel blij mee. Leesouders, ouders die helpen met spelletjes actieve ouders tijdens het Sinterklaas- en kerstfeest, een actieve MR etc. Ik ben vast nog velen vergeten. Wij zijn heel blij met uw hulp en hopen in 2018 weer op u te mogen rekenen.

De komende weken staan in het teken van vieren met elkaar. Daarna een welverdiende vakantie voor iedereen waarbij ik hoop dat de feestdagen gevierd kunnen worden met iedereen om zich/haar heen met mensen die dierbaar zijn.

Voor het nieuwe jaar hoop ik dat wij een manier vinden om respectvol met elkaar om te gaan en daar waar problemen zijn elkaar opzoeken om het samen uit te praten en op zoek te gaan naar oplossingen in het belang van de kinderen op de Tjalk.

Namens het team wens ik u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Trudy de Lange

Eerdere berichten vanuit de directie:

We zijn weer begonnen september 2017

Nieuws

Geen berichten gevonden