Kleutergym

Ook onze jongste leerlingen krijgen bewegingsonderwijs van onze vakleerkrachten. Eén keer per week, dit schooljaar op de donderdagochtend, gaan alle kleuters van de onderbouw naar de ‘grote gymzaal’ op de bovenbouw. Een spannende onderneming, die rijkelijk beloond wordt met heerlijk sporten! Hieronder vindt u de verslagen en foto’s van meester Micha, die elke donderdag weer geniet van onze enthousiaste kleuters.