Oefenmateriaal groep 1-2

logo-onderbouwd

In een gemengde groep leren de jongste kinderen van de oudste kinderen. Er worden veel activiteiten samen gedaan, zoals muzikale vorming, verhalen vertellen, maar ook reken- en taalspelletjes. De oudste kinderen worden gestimuleerd om de jongste kinderen te helpen. Kortom, in de kleutergroepen staat coöperatief leven centraal.

De Tjalk werkt sinds het schooljaar 2013-2014 met een nieuwe methode: “Onderbouwd“. Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen, waarmee kinderen handelend kunnen leren. De kinderen hebben allen een eigen stempelkaart, waar de leerdoelen op staan. De kinderen krijgen iedere week twee keer een klassikale uitleg van het ‘Onderbouwd-spel’ en spelen dit spel één keer met de leerkracht. Zo wordt gecontroleerd of de leerling het doel behaald heeft. Als het doel gehaald is, wordt dit afgestempeld op hun kaart. De kaart is bedoeld om kinderen bewust te maken van doelen en ze eigenaar te maken van hun eigen leerproces.