Be Cool!

Doel
Het doel van het project is een leeromgeving te creëren waarin hoogbegaafde leerlingen samenwerken met hun klasgenootjes aan een sociotechnisch probleem. De leerlingen zullen zich buigen over het vraagstuk “Hoe bouw ik een huis op de maan, waarin een gezin van vier kan leven en overleven?”.

‘Legpuzzel’
Om een huis op de maan te kunnen ontwerpen moeten de leerlingen informatie verzamelen over de omstandigheden op de maan en de behoeftes van de mens. In de leeromgeving zal elke leerling individueel verantwoordelijk zijn voor één deelonderwerp, waarna ze deze informatie zullen combineren om ‘de puzzel op te kunnen lossen’.

Hoe pakken we dit aan?
Door middel van de zogenaamde Jigsaw methode (zie voor meer informatie ‘Samenwerkend leren’) werken de leerlingen in groepen met zowel een een heterogene als een homogene samenstelling. Het ontwerp van het huis vormt de overkoepelende opdracht voor de heterogene ontwerpgroep. Het verzamelen van de nodige informatie over de geselecteerde deelonderwerpen is de taak van de homogene expertgroep.

Homogene expertgroep
Leerlingen werken samen met leerlingen van hun eigen competentieniveau. De odprachten die zij tijdens deze fase krijgen aangeboden maken het mogelijk dat ze kunnen leren op hun eigen cognitieve niveau. Dit resulteert in differentiatie in instructie en feedback.

Heterogene ontwerpgroep
Alle deelonderwerpen dragen bij aan de oplossing van het overkoepelende probleem, zodat leerlingen samen moeten werken om dit probleem te ‘tackelen’. Ook dit samenwerkend leerproces wordt ondersteund vanuit de leeromgeving.

Termijn
Na ruim 3 jaar wordt het onderzoeksproject BE COOL! in het schooljaar 2014/2015 afgerond. BE COOL!(=het Bevorderen van Excellentie door Coöperatief, Onderzoekend en Ontwerpend leren) is een onderzoekstraject dat tot stand is gekomen door een intensieve samenwerking tussen Weer Samen Naar School Lelystad, de Universiteit Twente en het onderwijsadviesbureau Expertis.

In de periode van 8 september t/m 7 november 2014 vindt op een groot deel van de Lelystadse basisscholen in de groepen 6, 7 en 8 het laatste deel van het onderzoekstraject plaats, het effectiviteitsonderzoek.

In een periode van 7 weken zijn de kinderen gemiddelde 2 uur per week bezig met de onderzoeksopdracht: ‘Ontwerp een huis op de maan’. De kinderen werken dan aan de thema’s voedsel, water, zuurstof, licht en warmte. Deze thema’s worden verwerkt d.m.v. diverse opdrachten met verschillende werkvormen.

Tijdens de eerste week zullen de ontwerpgroepjes samengesteld worden, die worden gevormd door leerlingen van verschillende niveaus binnen de groep. In de ontwerpgroepjes oriënteren de leerlingen zich op het onderwerp.

De drie weken die volgen staan in het teken van onderzoekend leren. Elke leerling heeft een deelonderwerp gekregen waarover informatie verzameld moet worden. De leerling wordt daarbij ondersteund door de leeromgeving door middel van ‘op-maat-gemaakte’ opdrachten. Dit kunnen opdrachten op de computer zijn, maar dit kunnen ook opdrachten zijn die in de klas of zelfs buiten de groep uitgevoerd moeten worden. Tijdens en na het verzamelen van informatie rapporteren de leerlingen aan de medeleerlingen in hun ontwerpgroepje.

De laatste drie weken zijn vervolgens bestemd voor het ontwerpend leren. De informatie die gevonden en geïntegreerd is, kan nu gebruikt worden voor een ontwerp. Als er nog informatie mist, kan hier alsnog naar gekeken worden. Bij deze opdrachten wordt gekeken op welke wijze leerlingen van verschillende niveaus samen werken. Bij de start gaan kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau aan het werk om vervolgens met elkaar samen te werken.

De resultaten van dit onderzoek worden anoniem verwerkt. De resultaten van het effectiviteitsonderzoek BE COOL! worden in maart 2015 verwacht.

Tekst: Website Weer Samen Naar School
Logo WSNS