Nieuws van de directie

We zijn weer begonnen……………………..

Het schooljaar 2017-2018 is alweer 4 weken geleden gestart.

Aan het eind van het vorige schooljaar hebben wij afscheid genomen van juf Joyce en meester Jeroen. Nieuw in ons team zijn Ester Burdorf- Waterman ( groep 5/6) en juf Karin ( onderwijsassistent in de groepen 1-2) Wij hopen dat zij zich snel welkom voelen in ons team.

Helaas gaat het met Ans Aarnink ( IB’er onderbouw) nog niet zo goed. Wij hadden gehoopt dat de zomervakantie haar de energie zou teruggeven maar dit is helaas niet zo. Voorlopig zal zij nog niet kunnen werken. Anita Rasker zal de komende tijd de IB werkzaamheden voor de groepen 1 t/m 3 overnemen. Ilona Peschel is de IB’er voor de groepen 4 t/m 8.

Het team op de Tjalk wordt begeleid door een leiderschapsteam. Dit team bestaat uit Trudy de Lange, directeur, Mendy Meenderink, onderwijsleider rekenen, Marian Laagkemper, onderwijsleider taal/lezen, twee IB’er t.w. Ilona Peschel en Ans Aarnink. ( tijdelijk waargenomen door Anita Rasker) Er is altijd een lid van het leiderschapsteam aanwezig op één van de locatie van de Tjalk. Vanaf kwart over 8 tot 9 uur kunt u met een lid van het LT een afspraak maken. Wie waar is hangt op een rooster bij de directiekamer.

Dit schooljaar zijn wij gestart met 12 groepen. Op dit moment zitten er op 1 oktober 272 leerlingen op de Tjalk, verdeeld over 2 locaties. De groepen 1 t/m 3 krijgen les op de onderbouw en de groepen 4 t/m 8 op de bovenbouw. Op de onderbouw is er een speellokaal voor de jongste leerlingen zodat zij bij slecht weer binnen kunnen spelen, dansen en spelletjes doen. 1x per week gaan zij naar de bovenbouw voor een “echte” gymles van meester Micha. Dit wordt begeleid door de leerkracht en diverse ouders die helpen bij het lopen naar de bovenbouw en bij het uit- en aankleden.

De kleuters werken voor hun taal/lees en rekenontwikkeling met Onderbouwd.

De groepen 3 werken met Veilig Leren Lezen en de groepen 4 t/m 8 werken met een nieuwe taalmethode t.w. Taalactief. Dat is even wennen aan de nieuwe werkwijze. Al tijdens de zomervakantie hebben de leerkrachten een implementatie ochtend gehad om te leren hoe deze methode het beste kan worden toegepast. Onze onderwijsleider taal zal dit proces verder op de werkvloer begeleiden en tijdens de onderwijsinhoudelijke vergaderingen taal de vragen van leerkrachten beantwoorden. De eerste reacties van kinderen zijn positief.

Onze onderwijsleider rekenen heeft de groepen 5 t/m 8 op de leerlijn gezet. Wij werken tijdens de rekenlessen groep doorbroken. Op deze manier krijgen alle kinderen rekenonderwijs op zijn/haar niveau. De groepen 3 werken met een rekencircuit om de eerste rekenvaardigheden op een speelse manier aan te leren.

De eerste ouderavond is inmiddels geweest. Tijdens deze avond hebben de leerkrachten verteld wat de kinderen in dat specifieke jaar gaan leren. Ook de eerste omgekeerde 10 minuten gesprekken zijn geweest. De ouders mogen vertellen wat de leerkracht moet weten over hun kind.

De MR/AC/OR jaarvergadering heeft plaatsgevonden. In deze vergadering is teruggeblikt op alle activiteiten die er het vorig schooljaar zijn georganiseerd. Financieel was dit een hele opgaven om alles rond te krijgen vandaar dat besloten is de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen tot 25 euro.

De groepen 6 en 7 zijn op kamp geweest. De groepen 7 naar Doornspijk en de groepen 6 naar het Belevenissenbos. Beide kampen waren een groot succes. Dank aan alle ouders die ons hebben geholpen tijdens deze dagen.

De schoolfotograaf heeft alle kinderen op de foto gezet. Deze foto’s zijn vast mooi geworden en weer na te bestellen.

Woensdag 4 oktober is de jaarlijkse boekenmarkt. Deze markt organiseren wij altijd bij aanvang van de kinderboekenweek. Dit jaar in het teken van Griezelen. De groepen 1-2 werken vanuit het prentenboek de Gruffelo.

Op 31 oktober krijgt de Tjalk een daltonvisitatie. Dat betekent dat ervaren daltonvisiteurs een dagje komen kijken naar onze Daltonschool. Er wordt gesproken met leerkrachten, de leerlingenraad en ouders evenals het bestuur. Wij hebben het daltonhandboek herschreven. Dit nieuwe handboek staat ook op deze website. Daarnaast hebben wij een visitatieverslag geschreven om de visiteurs een indruk te geven van onze daltonaanpak. Door de vele veranderingen de laatste jaren op de Tjalk zijn wij druk bezig alle daltonkenmerken opnieuw te bespreken, aan te passen en toe te passen. Niet alle leerkrachten hebben een daltoncertificaat. In samenwerking met daltonbasisschool de Meander volgen totaal 21 leerkrachten van beide scholen de daltoncursus cursus in Lelystad.

Wij zijn op zoek naar helpende handen:

  • Door het vertrek van meester Jeroen nemen juf Michelle en juf Marian de ICT werkzaamheden over. Meester Jeroen deed het op zijn manier en dit is lastig over te nemen vandaar dat wij nu het gehele ICT opnieuw aan het opzetten zijn. We zijn op zoek naar ouders die ons daarbij willen helpen om de communicatie via de website, Tjalkpost e.d. zo snel mogelijk weer op orde te krijgen.
  • Aan het eind van vorig schooljaar hebben wij een prachtige ouderavond gehad over ouderbetrokkenheid/participatie. De vele opmerkingen willen wij graag in een plan van aanpak gaan zetten. Wie wil ons, MR en directie, daarbij helpen. Meldt u zich aan bij Trudy de Lange ( directeur) of Tako Lautenbach ( voorzitter MR)

 

We hebben een vliegende start gemaakt. Veel nieuwe dingen aangepakt en wij zijn vastbesloten de positieve opmerkingen van de inspectie, juni 2017, waar te maken zodat alle kinderen op de Tjalk met plezier naar school gaan, zich veilig voelen om zich zo optimaal mogelijk te mogen ontwikkelen. Maar we kunnen het niet alleen:

Waarom moeilijk doen als het samen kan ( Loesje)

Namens het team van de Tjalk wens ik u en jullie een fijn schooljaar.

Trudy de Lange

Nieuws

Geen berichten gevonden