Schoolgids

Elk jaar in september verschijnt de schoolgids. De schoolgids informeert ouders over de gang van zaken op school. Deze gids informeert u onder meer over:

  • Wat is een Daltonschool en waar staan we voor?
  • Hoe wordt het onderwijs vormgegeven?
  • Welk schoolklimaat is belangrijk?
  • Wat is de rol van de ouders?

En u vindt er allerlei praktische zaken als adressen, overblijf, buitenschoolse activiteiten, schoolregels, samenstelling van het team, de zorg voor kinderen. Het is na deze site uw volgende en meer gedetailleerde bron van informatie wanneer u meer wilt weten over het reilen en zeilen op De Tjalk.

Download de Schoolgids de Tjalk 20-21  en het Daltonhandboek OBS De Tjalk. Ook kunt u op school een exemplaar van deze gidsen opvragen. De protocollen waar de schoolgids naar verwijst, vindt u hier.

In de schoolgids wordt verwezen naar de “nota toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen.” Deze nota vind u hier.

In de schoolgids wordt ook verwezen naar het Schoolondersteuningsprofiel. Deze vindt u hier.