ICT / Website

De Tjalk beschikt over een ICT-coördinator in de persoon van Michelle van Wijgerden. Zij bekleedt deze functie, naast haar werk als leerkracht.

De kerntaak van de ICT-coördinator is het begeleiden en coördineren van ICT-toepassingen in de school. Het gaat hierbij zowel om advies bij het gebruik van ICT in het onderwijs als (advies bij) de aankoop van hardware, software en het uittekenen van een intern netwerk.

Daarnaast beheert Marian Laagkemper onze website. Zij is verantwoordelijk voor het plaatsen van de informatie op de website en zorgt ervoor dat de Tjalkpost twee-wekelijks op de website geplaatst wordt. Daarnaast beheert zij (met het team) het actuele nieuws.

De website wordt regelmatig geüpdatet. Als bronnen gebruiken we naast de Tjalkpost de kopij die we van leerkrachten, leerlingen en ouders krijgen.

Heeft u opmerkingen, suggesties of bruikbaar materiaal, dan is dat welkom op ons e-mailadres.websitecommissie