Formulieren

Het kan voorkomen dat u verlof aan wilt vragen voor uw kind. Dit moet echter, in verband met de leerplicht, worden aangevraagd bij school. De (adjunct-)directeur besluit of het verlof wel of niet wordt toegekend. Er zijn twee formulieren voor het aanvragen van (extra) verlof. In de toelichting wordt beschreven welk formulier u kunt gebruiken in uw situatie. U kunt het formulier hieronder downloaden en vervolgens inleveren bij de directie.

– Formulier aanvraag verlof – extra vakantie
– Formulier aanvraag verlof – gewichtige omstandigheden