MR – Agenda’s en notulen

De notulen van eerdere MR-vergaderingen zijn hieronder te downloaden.

Datum vergadering Agenda Notulen

 

Het jaarverslag: