MR – Vergaderdata

Op onderstaande data vergadert de medezeggenschapsraad.

1 september
22 september (jaarvergadering)
6 oktober
18 november
19 januari
11 februari
23 maart
14 april
20 mei
8 juni
29 juni

Aanvang: 19.30 uur

Voor vragen kunt u de medezeggenschapsraad altijd mailen.