SchOOLwiki

zoekopdracht

Bestuur

logo stichting school
Stichting SchOOL
Postbus 2451
8203 AL  Lelystad
T: 0320-767700
E: info@stichtingschool.nl
@: www.stichtingschool.nl

 

Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Het bestuur wordt gevormd door een 5-koppige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit College wordt gevormd door Jonna Merkx, de directeur bedrijfsvoering Chantal Bos en HRM Erika Niezen. Zij zijn verantwoordelijk voor 19 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het betreft in totaal 4500 leerlingen en 500 medewerkers. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. De medewerkers van dit bureau helpen in beleidsvoorbereidende, informerende en adviserende zin bij de uitvoering van de taken. De stichting is gehuisvest aan de Meenthoek 1, 8224 BS  Lelystad (postadres: postbus 2451, 8203 AL). Allen zijn bereikbaar via het algemene nummer 0320 767700. Zie ook www.stichtingschool.nl.