SchOOLwiki

zoekopdracht

De relatie school en omgeving

De school is actief lid van de Nederlandse Dalton Vereniging, de NDV. Dat houdt in, dat er geparticipeerd wordt in regionale bijeenkomsten, dat cursussen worden gevolgd en dat wordt deelgenomen aan de vijfjaarlijkse visitatie vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging om het daltongehalte in ons onderwijs te toetsen en tevens het daltoncertificaat en daarmee de erkenning als daltonschool te behouden.

In het schooljaar 2014-2015 is onze school gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze visitatie had tot resultaat, dat onze school voor een nieuwe periode van vijf jaar is gecertificeerd. Het certificaat hangt in de middenruimte.

De school participeert in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (Weer Samen Naar School) openbaar onderwijs Lelystad. De school is lid van de openbare bibliotheek, van het Centrum Kunstzinnige Vorming, wordt inhoudelijk begeleid door afwisselend onderwijsdiensten en hogescholen en heeft contacten met de GGD.

Vanuit onder meer de Hogescholen Amsterdam, Zwolle en Almere komen regelmatig studenten stage lopen, evenals vanuit het ROC Flevoland, de openbare scholengemeenschappen en het CIOS.