SchOOLwiki

zoekopdracht

Groepsgrootte

We streven binnen de school naar een gemiddelde groepsgrootte van 26 leerlingen. De groepsgrootte is een gemiddelde en geen maximale en is afhankelijk van het aanbod van het aantal leerlingen per groep per jaar.

Vanaf groep 3 streeft de school naar homogene groepen, dat wil zeggen groepen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. De kans is aanwezig dat in de laatste maanden van het schooljaar de kleutergroepen doorgroeien naar rond de 30. Dit heeft te maken met het niet meer toekennen van extra formatie aan het einde van het schooljaar.