SchOOLwiki

zoekopdracht

Schoolplan

Onze school heeft een meerjaren-nascholingsplan opgesteld, gebaseerd op het schoolplan 2011 – 2015. Het nieuwe schoolplan 2015-2019 wordt in de periode augustus 2015 t/m december 2015 geschreven, onder monitoring van de kwaliteitsmedewerker van Stichting SchOOL.

Scholingsonderwerpen in het schooljaar 2015 – 2016  zijn:

  • continuering opbrengstgericht werken, Continu verbeteren van Klasse Pro
  • scholing op het terrein van meer/hoogbegaafde kinderen in het kader van het project Be Cool
  • daltonscholing door Hogeschool Saxion.