SchOOLwiki

zoekopdracht

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Voor het tot stand komen van echte communicatie is luisteren naar elkaar een voorwaarde. Wij proberen met open vragen de aandacht en het zelf denken van de leerlingen te stimuleren. Een ‘juiste’ oplossing wordt niet voorgezegd, of gegeven door de medeleerlingen, leerkrachten of de methoden. Wij leren de kinderen in vrijheid keuzen te maken, en voor die keuzen de verantwoordelijkheid te dragen.

De leerkrachten helpen de kinderen hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen; daarbij hoort ook het werken aan creatief denken en het ontwikkelen van creativiteit. De vrijheid van de één eindigt waar die van de ander belemmerd wordt, waarbij de grenzen, afhankelijk van het individu, te verschuiven zijn. Dit geeft een relatieve onzekerheid waar we onze leerlingen mee leren omgaan. Experimenteren in de school als minimaatschappij geeft ruimte voor ontwikkeling van zelf-denkende, zelf-beslissende, verantwoordelijke mensen.