SchOOLwiki

zoekopdracht

Vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid en vertrouwen

Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en vertrouwen
“Freedom and responsibility together perform the miracle”

Zwart-wit geredeneerd, vanuit een klassikale schoolorganisatie zou de eerste reactie kunnen zijn dat vrijheid kan leiden tot ordeloosheid. Niets is minder waar. Binnen het daltononderwijs heeft ieder kind de vrijheid om:

grenzen af te bakenen;

 • in meer of mindere mate samen te werken met anderen;
 • de volgorde van het vastgestelde werk te bepalen;
 • een verdeling van tijd over de verschillende onderwerpen te maken;
 • gebruik te maken van hulpmiddelen.

Leerlingen kunnen bijvoorbeeld de volgende keuzes maken:

 • met welk vakgebied of taak zal ik beginnen;
 • wat doe ik op welke dag;
 • hoeveel tijd zal ik eraan besteden;
 • doe ik het alleen of met een ander;
 • waar ga ik werken: in de klas of op een stilteplekje op de gang.

Leerkrachten kunnen de volgende keuzes maken:

 • hoeveel taken geef ik de kinderen op, zijn de kinderen toe aan een grotere taak (dagtaak, meerdaagse taak en weektaak);
 • welke andere taken zijn er deze week;
 • welke samenwerkingsopdrachten geef ik deze week;
 • welke lessen doen we samen;
 • welke doe ik met een klein groepje;
 • wat kunnen ze zelfstandig.

Van ieder kind wordt een bepaalde basisprestatie verwacht die haalbaar moet zijn. Wij delen de groep kinderen op in drie niveaus. Leerlingen die meer kunnen presteren, moeten dus ook meer doen of ander uitdagend werk krijgen. Zijn de kinderen klaar met hun taak, dan kijken ze op hun weektaak wat de andere taken zijn die ze moeten doen. Natuurlijk heeft de leerkracht bij dit alles een begeleidende rol en zal handelen indien dit gewenst is. De vrijheid is er bij de kinderen,maar wel in gebondenheid: dreigt er iets mis te gaan, dan zal de leerkracht sturend bijstellen. De rol van de leerkracht wijzigt. Hij wordt van leider meer begeleider. Hij heeft meer mogelijkheden om kinderen met achterstanden en kinderen die meer aankunnen, te helpen binnen de groep.