SchOOLwiki

zoekopdracht

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid
“Experience is the best and indeed the only real teacher”

Binnen de klassikale school zien we vooral de leerkracht die aan het woord is, en de leerlingen die luisteren. Daarna wordt werk opgegeven, de kinderen maken opgaven en de leerkracht kijkt na. Het leerplezier van veel kinderen verdwijnt echter als sneeuw voor de zon als ze de hele dag moeten luisteren naar een leerkracht die al voor de zoveelste keer diezelfde sommen uitlegt die zij toch wel snappen, of …. misschien wel nooit zullen begrijpen.

Deze werkwijze wordt bij het zelfstandig werken veelal losgelaten. De leerkracht geeft de taak op en vervolgens probeert het kind zelfstandig (of met anderen) een oplossing te zoeken. Wanneer het kind er niet uitkomt, kan de hulp van een andere leerling worden ingeroepen. Is dat niet mogelijk dan kan het kind eerst over gaan op een ander deel van de taak en zijn vraagteken wordt op tafel gezet. De leerkracht weet nu dat het kind tegen een probleem aanloopt. Doordat de kinderen meerdere taken krijgen, blijven ze altijd aan het werk. Dit neemt niet weg dat de leerkracht instructiemomenten voor groepen kinderen of de hele klas organiseert.