Verslag inspectie juni 2018

Donderdag 7 juni heeft de inspectie de Tjalk opnieuw bezocht.

Nadat beide inspecteurs veel klassenbezoeken hadden afgelegd, een gesprek hadden gehad met onze leerlingenraad, een gesprek met een delegatie van ouders en een lang gesprek met ons leiderschapsteam kwam aan het eind van de dag het verlossende woord: De Tjalk krijgt een basisarrangement.

De Tjalk is weer groen.

De inspectie heeft voldoende vertrouwen in de ontwikkelingen op de Tjalk.

We gaan vooruitkijken en gaan mooie plannen maken voor het nieuwe schooljaar.

Tijdens het bezoek van de inspectie hebben wij ook de CITO eindtoets besproken van onze twee groepen 8 dit jaar. Wij hebben gescoord boven de ondergrens en daarmee de CITO eindtoets voldoende afgerond.

Na dit bericht hebben wij de flessen met bubbels geopend om dit met het team te vieren.

   

Vrijdag 8 juni hebben wij alle kinderen getrakteerd op een ijsje.

Wij willen alle ouders bedanken die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat.

Dank dat u ons de afgelopen jaren heeft gesteund en altijd vertrouwen heeft behouden in het team op de Tjalk.

 Samenvattende opmerkingen van de inspectie op 7 juni 2018

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in oktober 2015 als zwak beoordeeld, omdat de leerlingen aan de school al drie jaren onvoldoende leerden en de leraren in deze periode onvoldoende wisten over de leerlingen. Daardoor gaven ze ook onvoldoende les.

We hebben hier steeds gesprekken over gehad met de directie en het bestuur. Ook zijn we elk jaar teruggekomen om te zien wat er was verbeterd. We zagen dat het steeds beter ging en dat de leerlingen ook steeds beter onderwijs kregen. Het onderzoek dat we in juni 2018 deden was het vierde onderzoek.

Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en niet meer als zwak. De school laat verbeteringen zien. De leraren en de directie van de school weten wat er in de school verder nodig is voor het onderwijs aan hun leerlingen.

Wat is verbeterd?

  • De school werkt aan een veilige school waarin het pestgedrag van de leerlingen is verminderd.
  • Er zijn duidelijke afspraken (gedragsregels) voor de ouders, leerlingen en leraren.
  • De leraren houden in hun lessen meer rekening met de verschillen tussen de leerlingen.
  • De resultaten van de eindtoets zijn voldoende.
  • De directie en de leraren werken met een duidelijk doel aan de kwaliteit van het onderwijs.
  • We hebben gezien dat de samenwerking in het team sterk is. De leraren willen samen het onderwijs zo goed mogelijk vormgeven.

Wat kan beter?

  • De leraren kunnen in hun werk de referentieniveaus nog beter gebruiken (noot van de directie: dit wordt ook bovenschools opgepakt).

Hoe verder?

Op De Tjalk is de onderwijskwaliteit voldoende. We bezoeken de school weer als dat nodig is.