Kwaliteitszorg

dinsdag 15 september

De Tjalk kent twee soorten kwaliteitszorg. De interne kwaliteitszorg; dat zijn rapporten, registratie van vorderingen van kinderen, procedures, afspraken enz. De externe kwaliteitszorg; dat zijn het schooltoezicht door de onderwijsinspectie, de visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging en de verantwoording aan het College van Bestuur. Het doel van kwaliteitszorg is: bewaken en verbeteren van het

Lees verder

Zorg voor leerlingen met specfieke behoeften

vrijdag 27 maart

Op school proberen we integrale leerlingenzorg gestalte te geven. Voor leerlingen, die behoefte hebben aan kleinere stapjes en voor leerlingen die sneller door de leerstof kunnen wordt een specifieke aanpak beschreven in het groepsplan. In het groepsplan wordt middels subgroepen aangegeven op welk domein de betreffende leerling(en) specifieke onderwijsondersteuning behoeven.