Zorg voor leerlingen met specfieke behoeften

vrijdag 27 maart

Op school proberen we integrale leerlingenzorg gestalte te geven. Voor leerlingen, die behoefte hebben aan kleinere stapjes en voor leerlingen die sneller door de leerstof kunnen wordt een specifieke aanpak beschreven in het groepsplan. In het groepsplan wordt middels subgroepen aangegeven op welk domein de betreffende leerling(en) specifieke onderwijsondersteuning behoeven.