Schoolgrootte

vrijdag 27 maart

Daltonschool de Tjalk telde op 1 oktober 2015 (ministeriële teldatum) 342 leerlingen. Gedurende schooljaar 2015 – 2016 zal het leerlingaantal oplopen naar tegen de 375 leerlingen.