Schoolregels van OBS De Tjalk

vrijdag 27 maart

In de pedagogisch/onderwijskundige dimensie van onze visie staat, dat we ervan uitgaan dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er positief mee omgaat. Het daltononderwijs gaat ervan uit, dat kinderen respect zullen tonen wanneer men hen respectvol benadert. Dat houdt onder meer in, dat ook kinderen zich dienen te houden

Lees verder