Toegankelijk voor alle kinderen

De Tjalk is een openbare Daltonbasisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. De school is voorlopig nog gevestigd op de Tjalk 29-41 in de ruim opgezette wijk 'de Tjalk' in Lelystad. De school krijgt een nieuw, modern schoolgebouw aan de Tjalk 22-45, waar momenteel hard aan wordt gewerkt!

De school volgt de principes van Daltononderwijs. Deze zijn: Samenwerking, Vrijheid, Zelfstandigheid, Effectiviteit en doelmatigheid en Reflectie.

De school telt ongeveer 270 leerlingen die zijn verdeeld over 11 of 12 groepen.  

Tijd voor en met elkaar

Op De Tjalk werken we met een continurooster met vijf gelijke dagen van 8.30 uur tot 14 uur. De leerlingen eten hun lunch op school. 

Ook na schooltijd zijn er voor de kinderen voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om deel te nemen aan een naschools sportaanbod.

Dalton onderwijs gun je elk kind